Mannelijkheid, say what?

Om het te hebben over mannelijkheid moeten we eerst even een woordje uitleggen over ‘gender’.

Wanneer we spreken over gender, denken we meteen aan geslacht. Gender en geslacht/sekse zijn met elkaar verbonden, maar zijn niet hetzelfde.

Geslacht verwijst naar de biologische kenmerken die een persoon onderverdelen als man of als vrouw (penis, vagina, baarmoeder, testikels, …).

Gender verwijst naar de verwachtingen die mensen hebben van vrouwen en mannen. Het gekke is dat deze verwachtingen eigenlijk totaal onhaalbaar zijn.

Genderidentiteit is het eigen gevoel van man of vrouw zijn, los van lichamelijk of biologisch geslacht.

Verwachtingen

Er bestaat dus niet iets als een ‘echte man’ of een ‘echte vrouw’, toch zijn er aan die woorden bepaalde verwachtingen verbonden. Van mannen wordt bijvoorbeeld vaak verwacht dat ze succesvol en sterk zijn en risico’s nemen. Er wordt net niet verwacht dat ze hun gevoelens tonen of er over praten als ze verdrietig of bang zijn.

Die verwachtingen kunnen komen van vrienden, van ouders, van leerkrachten, van een lief, van wat te zien is op tv en online, …

Meer lezen over de verwachtingen die bestaan over mannen.

Kansen

Gender heeft ook invloed op de kansen die iemand krijgt en op de manier dat mensen worden behandeld. De verhouding tussen mannen en vrouwen, in de familie, op het werk of in openbare ruimtes toont hoe de maatschappij denkt over de talenten, de eigenschappen en het gedrag dat oké is voor mannen of vrouwen.

Eigenschappen die lijken op leiderschap zoals ‘de beste willen zijn’ en ‘de eerste stap zetten’ vinden we goed, terwijl zorgende en sociale eigenschappen veel minder belangrijk lijken. Dit wordt zichtbaar als we kijken naar het verschil in loon van mannen en vrouwen voor dezelfde job en de ongelijke kansen op het werk.

Bestaan er dan wel echte mannen?

Ja en neen. Als jij je man voelt dan ben je man. Je bent geen man omdat je aan bepaalde sociale verwachtingen voldoet.

Best heftig al die verwachtingen, vooral als je weet dat deze verwachtingen voor de meeste mannen onbereikbaar zijn. Geen enkele man voldoet aan al die verwachtingen!

Niet voldoen aan die verwachtingen kan ertoe leiden dat mannen zich niet goed in hun vel voelen. Het kan leiden tot psychologische klachten maar ook tot het nemen van onnodige risico’s die je gezondheid in gevaar brengen.