Basisprincipes

Basisprincipes

Gender is het verhaal van iedereen. Iedereen heeft voordelen bij meer gendergelijkheid, zowel mannen als vrouwen als personen die zich niet herkennen in één van deze categorieën.

 • Meer gendergelijkheid leidt tot een gelukkiger leven voor zowel mannen als vrouwen.

 • Stereotypen rond mannelijkheid hebben evengoed schadelijke gevolgen voor vrouwen als voor mannen.

 • Het netwerk werkt rond gendergelijkheid met zowel jongens en mannen als met meisjes en vrouwen en personen die zich niet herkennen in één van beide categorieën. Het netwerk erkent de belangrijke bijdrage die jongens en mannen kunnen leveren aan die gendergelijkheid.

 • Het netwerk ziet zichzelf als een bondgenoot van vrouwenrechtenorganisaties. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd en nemen actief deel aan het netwerk.

 • Het netwerk erkent het belang van zorg en ondersteuning van individuele jongens en mannen, maar legt de focus van het werk op systemisch-maatschappelijke veranderingen.

 • Het netwerk is evidence-based met bijzondere aandacht voor actueel wetenschappelijk onderzoek.

Intersectionaliteit als kader

 • Het netwerk vertrekt vanuit intersectionaliteit als denkkader. Men Engage heeft met name aandacht voor de historisch gegroeide ongelijke machtsverhoudingen. Het netwerk erkent de privileges die samengaan met het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep (‘mannen’ onder andere) ten nadele van andere groepen (‘vrouwen’ onder andere).

 • Het netwerk strijdt tegen alle vormen van discriminatie en uitsluiting op basis van etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, sociale klasse, enz. en erkent dat discriminatie en uitsluiting versterkt kunnen worden wanneer personen zich op een kruispunt van verschillende assen bevinden.

Verhouding tot het wereldwijde netwerk Men Engage Alliance en andere internationale organisaties

 • Het netwerk schrijft zich in in de internationale Men Engage Alliance.

Naast de principes die Men Engage Alliance naar voor schuift, wil Men Engage België voor de specifieke Belgische context volgende aandachtspunten toevoegen:

 • Stereotiepe opvattingen over mannelijkheid hebben ook nadelige gevolgen voor jongens en mannen zelf.

 • Het is belangrijk aandacht te hebben voor het feit dat ook jongens en mannen slachtoffer zijn van (seksueel) geweld.

 • Meer gendergelijkheid heeft ook positieve gevolgen voor jongens en mannen.