Missie

Missie

Het Men Engage Netwerk brengt organisaties samen die stereotiepe opvattingen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid in vraag stellen en openbreken om de mogelijkheden en vrijheden van iedereen te vergroten.

Het Men Engage Netwerk streeft naar meer gendergelijkheid door te focussen op:

  • de bijdrage die jongens en mannen kunnen leveren aan meer gendergelijkheid

  • het belang dat jongens en mannen hebben bij meer gendergelijkheid